Temaatilise võrgustiku e. praktika kogukonna moodustavad oma eriala spetsialistid, kes on orienteeritud koostööle, keskendunud teadmiste hankimisele, vahetamisele, jagamisele, loomisele ja säilitamisele luues ühist teadmiste baasi ning püüavad edendada oma valdkonda, leides lahendusi probleemidele. Võrgustike kontseptsioonis rõhutatakse tegutsemise vabatahtlikkust, võrdsust ja liikmetevahelist usaldust. (Wenger 1998)

e-Õppe uudiskirjas ilmunud artikleid temaatilistest võrgustikest:
Koostöö tõenäosus temaatilises võrgustikus
Ideaalne võrgustik
TUMATO temaatiline võrgustik - kuidas see kõik algas
Infoühiskonna õpetamise võrgustik
2007. aastal toimunud e-õppe sügisseminar oli koostöövõrgustikest hariduses Seminari kava ja esitlused
Mart Laanpere võrgustikest

Inglise keelseid artikleid:
E. Wenger, E., McDermott, R., Snyder W. (2002) „Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge”
Wenger, E. (1998) „Communities of Practice. Learning as a social system”
Burt, R. (2000) „The Network Structure of Social Capital”
Castells, M. (1996) „The Rise of Network Society” Volume 1
Chan , K., Liebowitz, J. (2006) „The synergy of social network analysis and knowledge mapping: a Case Study”
Macdonald, I.D.H. (2001) „The Teaching Community: Recreating university teaching”
V. Krebs (1996) „Managing Core Competencies of the Organization”


:-P Toredat lugemist!


 
artiklid.txt · Viimati muutnud: 2008/10/15 17:32 persoon marge
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki