Liikmed

Kõik Eesti ülikoolide ja kutsekoolide haridustehnoloogid on ka haridustehnoloogide võrgustiku liikmed.

Haridustehnoloogide andmed asuvad e-õppe portaalis - http://www.e-ope.ee/haridustehnoloogidele/haridustehnoloogid