Teemad talvekooli

 • Sotsiaalne tarkvara
 • Tööaja planeerimine
 • projektijuhtimine ja projektijuhtimise tarkvara; kalendrid
 • kuidas ühendada auditoorne ja e-õpe ühtseks
 • Õpetajast mentoriks – kuidas muuta?
 • Kuidas hallata suuri auditooriume?
 • Enesekehtestamine, Motiveerimine; mõttemaailma muutmine
 • Uue kursuste AB vaatamine-testimine
 • Aruandlus ja aruannete vormistamine
 • Erinevate tarkvarade ülevaated ja süstematiseerimine
 • Ülevaade magistri- ja bakatöödest (Kerli, Priit, Marge, Diana, Jüri jpt)

Pildid

http://web.zone.ee/otepaa08/