Seminar Eesti Maaülikoolis

      "e-õpe vs auditoorne õpe?
            e-õpe + auditoorne õpe?"

Päevakava

10:00-13:00 haridustehnoloogide seminar. Registreerunud: Ly, Jüri, Marge, Priit, Marika, Krista, Egle, Ragnar, Triin, Lehti, Marju, Imbi, Maia, Diana, Juri, Marko

 1. e-õpet toetavad dokumendid (maaülikoolis-Diana+ teised ülikoolid vestlusringis)
 2. Mida toob kaasa intellektuaalse omandi leping ning õppematerjalide avalikustamise nõue
 3. vaba mikrofon

13:00- 14:00 Lõuna

14:00-16:30 Seminar Maaülikooli õppejõududele

Avasõnad- prof H.Tullus(õppeprorektor, rektori kt)

1. Marge Kusmin, TTÜ "e-õpe vs auditoorne õpe?

            e-õpe + auditoorne õpe?"

2. Krista Eskla, TLÜ "Rühmatööde ja arutelude kasutamise võimalusi e-õppes TLÜ e-kursuste näitel"

3. Toomas Plank, TÜ Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut, "Videoloengute kasutamisest õppetöös"

4. Reet Soosaar, TÜ Pärnu Kolledž "Auditoorse ja veebipõhise õppe ühendamise võimalused keeleõppes"(videoülekanne)

5. Ly Sõõrd, TÜ "Õppematerjalid e-õppes"

6. Priit Joa, TTÜ "Alustame uut e-õppe viisaastaku plaani!"