artikkel uudiskirja

pealkiri: Haridustehnoloogide ümarlaud

autorid: Krista? Egle?

Tähtaeg: 22. oktoober

Küsimused:

  1. mida te õppisite ja saate ülevõtta teistelt koolidelt?
  2. mida saaksite pakkuda teistele koolidele?

Lähtuge kooli seisukohast ja Hirvemäel kuuldu põhal.

Tartu Ülikool

Tallinna Ülikool

Krista muljed:

1. Mida õppisite ja mida saate üle võtta teistelt ülikoolidelt?

Hirvemäe puhkekeskuses oli huvitav ja kasulik kohtumine teiste ülikoolide haridustehnoloogidega. Mulle meeldis kolleegide entusiasm ja avatus ning lisaks juba varemkuuldule ja teatule sain uusi ideid oma tööks. Dokumentatsioon on oluline ja loodan saada ideid selle kohta, kuidas ülikoolis juurutada ning seadustada e-õppe alast dokumentatsiooni ja viia e-õpe ning õppejõudude haridustehnoloogilised pädevused osakondade juhtkonna tasandil au sisse nii, et õppejõudude kvalifikasiooni ja tarifikatsiooni osas neid oskusi ning täiendavat töökoormust hakataks arvestama. Võrgustikud on veel suures osas kasutamata ressurss ja võimalik, et selles suunas arendusega tegeledes oleks võmalk kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid e-õppe alasesse arendusegevusse. Inimlik mõõde on kõige olulisem ja isiklik kontakt õppejõududega, usaldusliku ning sõbraliku ja töise õhkkonna loomine on esmatähtsad e-õppe motivaatorid ja indikaatorid ülikoolides. Jõusin sellele veendumusele veelkord, kuulates nii teiste ülikoolide haridustehnoloogide töömuresid- kui ka rõõme. Ühtse andmebaasi loomise idee oli hea ja käivitumisel võiks sellest palju abi olla.

2. Mida saate pakkuda teistele ülikoolidele?

Teistele koolidele saame rääkida, kuidas meie TLÜs e-õppe alast haridustehnoloogilist tegevust korraldame ja saame esitleda oma põnevamaid e-kursusi ja õppevideosid.

Egle muljed:

1. Mida te õppisite ja saate ülevõtta teistelt koolidelt?

Et haridustehnoloogia põllul olen nö uustulnuk, siis mina sain seminarilt endale väga palju olulist infot. Kõigepealt sain teiste haridustehnoloogidega tuttavaks. Nüüd oskan nägusid ja nimesid kokku vedada:) Minu jaoks oli põnev avapäeva tutvustusring, kus iga kool andis ülevaate, mis on nende ülikoolis viimasel ajal tehtud. See oli võimalus heita muuhulgas pilk teiste haridustehnoloogide köögi poolele, nende igapäeva muredele ja rõõmudele. Toredat äratundmist tekitas nii üks kui teine. Palju on töös sarnasust, samas on ka erinevusi. Head mõtted, mida saaksin ka ise tulevikus kasutada, kribisin enda jaoks hoolega üles.

Mida õppisin? Karini ja Jüri poolt organiseeritud mängud olid vahvad ja lõbusad. Samas panid need ka veidi kukalt kratsima, ei olegi see meeskonnaks olemine nii väga kerge ja enesest mõistetav:).

2. Mida saaksite pakkuda teistele koolidele?

Krista on oma sissekandes juba kõige olulisema ära öelnud. Vast tekib seda, mida on teistele pakkuda, tulevikus aina juurde.

Haapsalu Kolledzh

Jüri Jõemaa:

 1. mida te õppisite ja saate ülevõtta teistelt koolidelt?
 2. mida saaksite pakkuda teistele koolidele?

Vastused nii esimesele kui ka teisele küsimusele.

Teistelt ülikoolidelt saab üle võtta eelkõige kogemusi ja teadmisi. On suur vahe, kas töötad kolledžis või suures ülikoolis, tööülesanded varieeruvad seinast seina. Mõned haridustehnoloogid tegelevad kõigega, teistel on tööpõld kitsam kuid võtab siiski 95% ajast. Me kõik oleme andekad, lihtsalt erinevates valdkondades.

Maaülikool

Diana muljed:

Muljed Hirvemäel toimunud HT seminarist:

1. Mida õppisite ja mida saate üle võtta teistelt ülikoolidelt?

Huvitav oli kuulata, kuidas kulgeb haridustehnoloogide päev teistes ülikoolides, mida on tehtud ja mida plaanitakse. Vaba mikrofoni vestlusringis oli kosutav kuulda, et rõõmude ja murede allikad on samad. Kindlasti võtame Tartu ülikoolilt üle e-lõunate idee – koolitame õppejõude osakondade ja instituutide kaupa ning seejärel jätkame huvilistega temaatiliste e-lõunatega. Õppisin, et väga kasulik on aegajalt kohtuda oma ametikaaslastega, et meeskonnatöö ning meeskonna toetus on oluline ja innustav. On rõõmustav, et koostöö tugevneb –uued seminarid, koolitused ja võrgustiku koostöö.

2. Mida saate pakkuda teistele ülikoolidele?

Maaülikoolis on viimasel aastal tegeletud e-õppe arendamisega ning selle edendamiseks töötatud välja mitmesuguseid toetavaid dokumente. Valmis on e-strateegia, intellektuaalse omandi akt, statuut, mille alusel tunnustame ülikooli aktusel innovaatilisi õppejõude, parandame õppejõudude ja õppeaineid hindavaid ankeete ning lisame neile e-õpet puudutavad küsimused.

jne

IT Kolledž

Imbi Väli Muljed Hirvemäelt:

1. Mida õppisite ja mida saate üle võtta teistelt ülikoolidelt?

Hea oli teada saada, mis on teiste ülikoolide hetkeseis "e-õppe rindel". Probleemid-mured on laias laastus ju samad. Kuigi on ka erinevusi (nt suur- ja väikekoolid). Mitmes ülikoolis töötab ainult 1 haridustehnoloog ja see tekitab kohati üksi-tunde. Seetõttu haridustehnoloogide võrgustiku olemasolu ja omavaheline koostöö kindlasti väga oluline, selle heaks näiteks Marko Puusaare organiseeritud erinevate koolide õppejõudude ühisseminar EBSis 2. novembril.

2. Mida saate pakkuda teistele ülikoolidele? Saame jagada kogemust uute kursuste esitluste korraldamisel on-line`is.

Tallinna Tehnikaülikool

Priit Joa

Kas saite midagi uut teada – mille kohta? Mis meeldis – Koht oli hea.

Mis tekitas mõtteid ja ettepanekuid edaspidiseks? Suhtlus oli hea, tekkis mõte, et võiks rohkem suhelda näiteks videokonverentsi teel. Teha väljasõite ja saada kogemusi.

Virumaa Kolledž

Maia muljed:

Muljed Hirvemäel toimunud HT seminarist:

1. Mida õppisite ja mida saate üle võtta teistelt ülikoolidelt?

Mulle meeldis, et sai kohtuda teiste haridustehnoloogidega. Nüüd, kui tuleb võrgustikust kiri, saan inimest ette kujutada. Teistelt õpin süsteemsust, sest endal tihti võtab palju aega asjad ritta sättida. Töötan oma kolledžis ht-na ka üksinda. Meil on palju õppejõude, kellel on olemas kursused WebCT-s ja kes kasutavad seda keskkonda oma õppetöös. Nemad muidugi on ka toeks. Ma ei saa öelda, et pean täiesti üksi rabelema. Aga sellel õppeaastal kollektiiv kasvas ja tuleb uute õppejõududega alustada nullist. Seepärast oli ka väga huvitav kuulata teiste probleeme, sest need tõesti on enamuses igal pool sarnased.

Minu ülesandeks peale algkursuste jääb ka kogenud õppejõude kaasata uusi vahendeid kasutama. Selleks kavatseme jaanuaris viia läbi sisekoolitused, kus peale algkursuse uutele õppejõududele püüame ka uusimaid asju õppida. Ise uurin praegu kõiki neid programme töös, et nende head-halvad küljed endale selgeks teha.

Teistelt haridustehnoloogidelt tahaks kuulda, kuidas neil läheb uute programmide katsetamine, kuidas nad lahendavad erinevaid ülesandeid nende abil ja mis probleemid tekivad.

Kuna praegu mõningaid probleeme saab lahendada erinevate uute programmide abil, siis teine küsimus oleks, mis programm mille poolest on teistest parem, ja missuguseid ülesandeid saab ühe või teise programmiga lahendada.

Minu jaoks, näiteks, oli probleem keeleõpetajatega, sest nende jaoks ei olnud piisavalt vahendeid. Nüüd aga tuli WebCT-sse Wimba Voice Tools, uued on Svoog, HotPotatoes. Kõiki neid saab pakkuda nüüd keeleõpetajatele. Hea meelega arutaks teiste tehnoloogidega nende vahendite kasutamist keeleõppes.

Mulle samuti meeldis, et rahvas meie võrgustikus on heatahtlik ja sõbralik, ning nendega oli väga hea suhelda.

2. Mida saate pakkuda teistele ülikoolidele?

Arvan, et kevade poole, kui talvised sisekoolitused on läbi, võikski arutada, kuidas kõik läks ja mis probleemid tekkisid ja kuidas neid saaks paremini lahendada. <<<<<<<

International University Audentes

Juri Tretjakov

1. mida te õppisite ja saate ülevõtta teistelt koolidelt?

Oli väga meeldiv saada kokku kolleegidega ja kuulata-arutada koolide e-õppe maastikul toimuva. Läbi aastate haridustehnoloogide kogemus pidevalt suureneb, selle akkumuleerimine ja dokumenteerimine on kasulik nii praegustele võrgustiku liikmetele, kui ka uutele inimestele, kellega meie read kindlasti täienduvad tulevikus. Teiseks, nagu oli mainitud üleval - oleme andekad erinevates alades, kes pedagoogilises, kes tehnoloogilises, jne., sellepärast omavaheline suhtlemine ja kogemuse jagamine on endiselt oluline. Üle võtta on palju: e-lõunate kontseptsioon ega ka autoriõigustega seotud ja muud aspektid ei jää tähele panemata.

2. Mida saate pakkuda teistele ülikoolidele?

E-õppe käivitamisel ja arendamisel rahvusvahelises õppeasutuses on oma spetsiifika ja problemaatika, kogemus selles osas on olemas. =======

Estonian Business School

Marko Puusaar

1. mida te õppisite ja saate ülevõtta teistelt koolidelt?

Kummalisel kombel õppisin kõige rohkem just seda, et hoolimata meie e-lembusest toimib meie koostöö kõige paremini reaalselt kohtudes. Kui me oleks nüüd iga päev sedasi ühes koos ja muudkui aga genereeriks ideid ning lahendusi, siis arvatavasti vallutaks me oma mõtetega õige pea terve Eesti :)

Ainsa haridustehnoloogina oma majas sain kosutavat kinnitust, et teised saavad sedasi hakkama ning meie probleemid ei olegi nii erinevad - no sel juhul saan mina ka hakkama.

Ülimalt kosutavad olid TÜ ja EMÜ pajatused oma koolides tehtust ja tehtavast - nii e-lõuna kui pabarimajanduse osas on neilt eeskuju võtta.

EBSi e-õppe seminari ideele sain peamise tõuke just Hirvemäelt - aitäh sulle Ene, et minu idee Vellole usutavaks tegid. <<<<<<<

  1. mida saaksite pakkuda teistele koolidele?

>>>>>>> =======

2. mida saaksite pakkuda teistele koolidele?

Kooli poolt pakuks võimalust teha koostööd väga tugevate majandus- ning ettevõtlusõppejõududega. EBS on väga huvitatud ka koostööst teiste ülikoolidega e-õppe valdkonnas, et siis koos teha oma ala parimaid e-kursuseid ning neid ka juba rahvusvahelisel tasandil turustada. Mina isiklikult olen alati valmis kasvõi lihtsalt ära kuulama ning oma mõtteid avaldama teiste HTde murede/rõõmude puhul - jagagem oma rõõme ja muresid :) >>>>>>>