Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

veebikeskkond

Kindla otstarbega veebilehestik (nt otsing, suhtlus, õppimine jne)


veebiturvalisus


veebiseminar

ka veebinar (ingl.k. webinar)
Veebi vahendusel toimuv seminar, milles saab osaleda veebilehitsejat ning audio- ja videovahendeid kasutades. Praktiliselt videokonverents, millel osaletakse arvutist veebilehitseja vahendusel.


viitamine

Viitamine väldib vastuollu minekut autorikaitseseadusega, võimaldab töö lugejal kontrollida esitatud andmete õigsust ning jälgida töös esitatud järeldusteni jõudmise käiku.
Viidata tuleb kirjandusallikatest jm pärinevatele tsitaatidele, valemitele, arvulistele andmetele, pildimaterjalile jne. Üldtuntud seisukohtadele ei viidata. Vältida tuleks vahendatud viitamist (kui huvipakkuv algallikas pole kättesaadav).
Teiste autorite töödest pärit teavet edastatakse (viidatakse) peamiselt kahel viisil: refereeringu või tsitaadina.


virtuaalne kogukond

Veebipõhiselt ühiseid huvisid liitev grupp, kes võib organiseerida ka mitte veebipõhiseid üritusi. Sama eriala/hobi praktiseerivate inimeste sotsiaalne võrgustik, mis ühendab kogenud eksperte ja algajaid ning mille peamine suhtluskanal on Internet. Eesmärgiks on toetada oma liikmete professionaalset arengut.


virtuaalõpe


VoIP

Voice over IP - audio ühendus interneti protokolli abil. Pikemalt ja täpsemalt: http://www.voip-voice-over-ip.com/


videokonverents

Video ja audio mõlemasuunaline edastamine kahe või enama punkti vahel arvuti ja veebikaamera või spetsiaalse videokonverentsi seadme abil üle interneti (või muu andmevahetuskanali). Praktilise kasutamise näited oleks:
1) loengu pidamine paljudele sihtkohtadele korraga (Tallinnast Riiga ja Helsingisse näiteks)
2) kahe tudengi (või õppejõu) arutelu maailma eri nurkadest
Allikad: http://www.elearners.com/resources/glossary.asp#V
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_conference


videoloeng


Vikipeedia

(ingl.k. Wikipedia)
Veebipõhine vaba materjali sisaldav entsüklopeedia, mida vabatahtlikud kollektiivselt kirjutavad. Eestikeelne Vikipeedia asub aadressil http://et.wikipedia.org. (Vikipeedia)


Võgotski

Sotsiaalse arengu teooria (Lev Vygotski/Võgotski)


võrgustik


vaba tarkvara

(ingl.k. free software)
Tarkvara, mida saab ilma piiranguteta kasutada, kopeerida, uurida, muuta ning levitada (Free Software Foundation'i (Vaba Tarkvara Sihtasutuse) definitsioon) (Vikipedia)


vabavara

(ingl.k. freeware)
Tasuta tarkvara. Selle kasutamisel võidakse ette näha kasutuskoha, -aja, -viisi või muid piiranguid. Samuti võib olla kasutajal keelatud vabavara paljundada ja levitada. Vabavara lähtekood ei pruugi olla avalik. (Vikipedia)

Viimati muudetud: January 21, 2010, kell 10:53 AM