Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

ühesautorlus

(ingl.k. collaborative authoring)


ühisotsing

(ingl.k. federated search)
otsing, mis otsib korraga mitmest repositooriumist ja esitab kasutajale tervikliku loendi otsitulemustest.


ülikool

(ingl.k. university)


ühisõpe

(ingl.k. cooperative learning)


ühesõpe

(ingl.k. collaborative learning)

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:48 PM