Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

URL

(Uniform Resource Locator) igale dokumendile või muule ressursile Internetis vastab oma unikaalne internetiaadress.


uurimuslik õpe

(ingl.k. inquiry learning)


uurimuslik õpikeskkond


uurimuslik üheshüpe

(ingl.k. collaborative inquiry)


uurimuslik mudel

(ingl.k. inquiry model)
Arvutipõhiselt töötav mudel uurimusliku tegevuse läbiviimiseks.


uuriv õppimine

(ingl. k. progressive inquiry)
Probleemõppe pedagoogiline mudel, kus õppimist käsitletakse teaduslikule uurimistööle omase metoodikaga. Loe lisaks

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:14 PM