Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

tagasiside (õppeprotsessis)

(ingl.k. feedback)
Hinnang, mis antakse õppijale pärast õpiülesande täitmist või õppeprotsessi jooksul. Tagasisidel on erinevaid definitsioone:

B. F. Skinner (1958) defineeris tagasisidet kui mis tahes informatsiooni, mis järgneb vastusele ja lubab õppijal endal hinnata oma vastuse adekvaatsust.

B. Bationo (1992) osutab tagasisidele kui teatele, mis õpisituatsioonis järgneb õppija poolt antud vastusele, või sündmusele, mis varustab õppijat informatsiooniga näiteks tema vastuse õigsusest.

G. Sales“i (1993) järgi tähendab tagasiside puhtalt õpetuslikus mõttes igasugust kommunikatsiooni või informatsiooni, mis on antud, et informeerida õppijat tavaliselt õpetuslikule küsimusele antud vastuse täpsusest.


tarkvara

(ingl.k. software)
Tarkvara hõlmab endas kõiki mittefüüsilisi arvuti tööks vajalike komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende andmeid - andmefaile, seadeid, dokumentatsiooni, jne.

Tarkvara vajab oma toimimiseks riistvara, millele tarkvara talletatakse ning millel ta saab oma funktsioone täita: andes käsklusi riistvarale või täites mõne teise tarkvarajupi käsklusi


taskuhääling

(ingl.k. podcast)


TCP/IP


teadmuskogukond


temaatiline võrgustik


tsiteerimine

Teise autori loodud teose osa üks-ühene kordamine oma teoses


tugiisik

e-õppe kontekstis õpikeskkonna ning õppeprotsessiga seotud toetust pakkuv isik.


turvalisus

Tegelik turvalisus on olukord, kus halvad sündmused (ohud) on võimatud, st ei saa realiseeruda. Vt veebiturvalisus, andmete turvalisus.


tuutor

(ingl.k tutor)
Isik, kes toetab õppijaid nende iseseisva Ƶppimise protsessis: aitab organiseerida aega, et erinevate tegevustega toime tulla, organiseerib arutelusid, motiveerib õppureid aktiivsemad olema, annab tagasisidet, aitab tehniliste ja organisatoorsete probleemide esinemise korral.

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:13 PM