Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

SCO

Sharable Content Object SCO

jagatav sisuobjekt

õppematerjali väikseim iseseisev osa, mida saab hallata õpihaldussüsteemi abil, õpiobjekt, mille koostamisel on järgitud SCORM-i.


SCORM

Sharable Content Object Reference Model

jagatava sisuobjekti referentsmudel

Erinevates allikatest kohandatud komplekt e-õppe standardeid ja spetsifikatsioone, mille eesmärgiks on veebipõhise õpisisu koostalitusvõime, ligipääsetavus ja taaskasutus.


sisupakett

(ingl.k. content package)
õpiobjektid, mis on pakendatud standardit või spetsifikatsiooni järgides.


sisutootmine

Elektrooniliste õppematerjalide või e-kursuste väljatöötamine ja loomine


sotsiaalne tarkvara

Sotsiaalne tarkvara on tarkvara, mis toetab grupi interaktsiooni (Clay Shirky)


sotsiaalsed järjehoidjad

Personaalne lingikogu internetis. Näiteks: http://del.icio.us


sotsiaalsed võrgustikud

[täiendamisel] Sotsiaalne võrgustik on suhete võrgustik, mis ühel inimesel on teiste inimestega ja nendest inimestest moodustunud gruppidega, mis omakorda koosnevad inimestest, kel on suhted järgmiste inimestega, kes kuuluvad omakorda erinevatesse gruppidesse. (Wikipedia)


suunav toestamine

(ingl.k. scaffolding)


standardimine

Standardimine on tegevus, millega määratakse sätted olemasolevate või potentsiaalsete probleemide lahendamiseks, nende üldiseks või korduvaks kasutamiseks ning mis on suunatud korrapärasuse optimaalse astme saavutamisele antud kontekstis. (EVS-EN 45020:2005 Standardimine ja standardimisega seotud tegevused).

Põhiliselt seisneb see tegevus standardite koostamises, avaldamises ja kasutamise propageerimises. Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse parenemine, kaubanduslike tõkete vältimine, tehnilise koostöö hõlbustamine. Eesti standardikeskus: stantardimine


sõnastik (metaandmete kontekstis)

(ingl.k. vocabulary)
Loend soovitatavatest objekti iseloomustavatest karakteristikutest.

Piiratud sõnastik (controlled or restricted vocabulary)

Loend sõnadest, mida on soovitatud kasutada metaandmete standardis.

Viimati muudetud: January 21, 2010, kell 10:56 AM