Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

referatoorium

(ingl.k. referatory)
portaal, mis sisaldab linke ja juhendeid õppematerjalide leidmiseks repositooriumist. Näiteks EduResource Portal: http://sage.eou.edu/SPT/


refereerimine

Teise autori teose sisu ja vormi küllaltki autorilähedane edasiandmine.


reflekteerimine

Oma tegevuse, kogemuse või õpitu analüüsimine, hindamine ja seoste loomine.


repositoorium

Spetsiaalne andmebaasirakendus õpiobjektide ja nende metaandmete hoidmiseks. Elektrooniliste õppematerjalide korrastatud kogum.


RSS

RSS on informatsiooni vahendamise standard, mis lubab tarbijal saada teavet graafikast ja reklaamist puhastatuna paljudest internetiallikatest selle asemel, et ise seda teavet erinevaid internetilehekülgi külastades koguda. RSS teenuse lugemiseks läheb vaja spetsiaalset tarkvara, nagu näiteks Feedreader (http://www.feedreader.com/). Eestis kajastatavate uudiste ajavoog (http://www.etv24.ee/).


riistvara

(ingl.k. hardware)
Riistvara (ka raudvara) all mõistetakse arvuti füüsilisi komponente aga ka sisend-väljundseadmeid, millest paljud avardavad arvuti kasutamise võimalusi, kuid pole üldjuhul hädavajalikud. Lisaks riistvarale on arvuti tööks tarvilik tarkvara, mis kõige üldisemalt öeldes sisaldab instruktsioone riistvarale.


REDEL

(vt. http://portaal.e-uni.ee/redel)

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:10 PM