Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

õpetamine

(ingl.k. teaching)


õpidisain

(ingl.k. instructional design)
õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, eesmärgiks õppimise efektiivsemaks muutmine


õpihaldussüsteem

(ingl.k. Learning Management System, LMS)
Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks.


õpijuhis

(ingl.k. study guide)
juhis(ed) õppijale õpikeskkonnas, mis aitavad õppijail end kurssi viia kursuse eesmärkide, sisu, struktuuri, tegevuste, ajakava, kohustuslike nõuete, ülesannete ja hindamisega.


õpiobjekt

(ingl.k. learning object, LO)
Väike terviklik õpetusliku väärtusega digitaalne objekt (nt veebileht, multimeedia-esitlus, interaktiivne harjutus, testiküsimus), mida saab ühendada suuremateks sidusateks õppematerjalideks ning taaskasutada erinevates õppekontekstides ja õpikeskkondades. Õpiobjektid on varustatud standardsete metaandmetega, mis võimaldavad automatiseerida õpiobjektide otsingut, neist tervikliku õppematerjali koostamist ja selle esitamist (nt igale õpilasele unikaalse kontrolltööküsimuste komplekti koostamine).


õpiobjektide ait e. õpiobjektide repositoorium

(ingl.k. learning object repository)
spetsiaalne andmebaasirakendus õpiobjektide säilitamiseks (nt Ariadne, Merlot).


õpilogi

(ingl.k. learning blog e. learning web log )
Elektroonne päevik õppeülesannete täitmise kohta.


õppeaine

(ingl.k. subject)


õpitarkvara

(ingl.k. learning software)
õppimisel ja õpetamisel kasutatav tarkvara.


õpitulemus

(ingl.k. learning outcome)
õppejõu või õppija poolt seatud õpieesmärgi täitmine


õppematerjal

(ingl.k. learning material)


õppimine

(ingl.k. learning)
Suunatud tegevus, mille tulemusel leiavad õppija käitumises või käitumis-võimelisuses aset suhteliselt püsivad muutused. (Wikipedia)

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 04:22 PM