Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

kasutusjuhend

(ingl.k. user guide)


kaugõpe

(ingl.k. distance learning)
õppimise vorm, kus õppijad ja õpetaja asuvad füüsiliselt erinevates asukohtades. Kaugõppe puhul võib toimuda suhtlemine õpetaja ja õpilaste vahel sünkroonselt, aga ka mittesünkroonselt. Kaugõppeks võib kasutada nii kirja teel suhtlmist, video- vƵi satelliitülekandeid või muid tehnilisi vahendeid. Tavaliselt kasutatakse kaugõpet täiskasvanute puhul - kõrghariduses ja eluskestvas õppes.


kombineeritud õpe

(ingl.k. blended learning)
õpe, mille puhul kasutatakse kombineeritult e-õpet ja auditoorset õpet.


kommertstarkvara

(ingl.k. commercial software)
harilikult suurem programmide pakett, mille kasutamise eest tuleb ette maksta.


koostalitusvõime

(kngl.k. interoperability)
Kahe või enama süsteemi või komponendi võime vahetada informatsiooni ja kasutada seda informatsiooni, mida on vahetatud.

Eesti keeles kasutatakse samas tähenduses ka mõistet "interoperaablus", kuid see ei ole õnnestunud tuletis.


koopereatiivne õpe e. ühisõpe


kollaboratiivne õpe e. ühesõpe


kvaliteet

(ingl.k. quality)
e-õppe kontekstis tähendab kvaliteetne e-kursust vastavust rahvusvahelistele standarditele, mille alusel tähistatakse e-kursus kvaliteedimärgiga.

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:03 PM