Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

IEEE LOM

IEEE Learning Object Metadata - IEEE õpitehnoloogia standardite komitee poolt koostatud õpiobjektide metaandmete standard. IEEE LOM lõppversiooni mustand: http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf


IEEE LOM-i andmeelement

IEEE LOM data element

Metaandmeelement, mille nimi, selgitus, arv, järjestus, väärtuste vahemik ja andmetüüp on defineeritud LOM-i standardis. (IEEE LOM 2002)


IKT

(ingl.k. ICT - Information and Communication Technology)
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tehnoloogia, millel põhineb e-õpe.


IKT infrastruktuur

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toimimiseks vajalik riist- ja tarkvara ning tugisüsteemid.


IMS

Instructional Management Systems Global Learning Consortium, Inc

Organisatsioon, mis töötab välja ja propageerib avatud tehnilisi spetsifikatsioone koostöövõimelise haridustehnoloogia jaoks. Mitmed IMS spetsifikatsioonid on saanud üle maailma de facto standardiks.


IMS-i sisupakendus

IMS Content Packaging

Spetsifikatsioon õpiobjekti saatmiseks ühelt programmilt teisele, hõlbustab materjali kohaletoimetamist, taaskasutust ja jagamist.


interaktiivsus

Õpiobjekt on interaktiivne, kui see reageerib õppija tegevusele (hiireklikkidele, sisestustele jne) ning on seeläbi õppija poolt juhitav. Interaktiivsuse tagab näiteks võimalus liikuda õpiobjektis sisukorra või navigeerimisnuppude abil, juhtida videoklipi või animatsiooni ajajoont, täita välju või klikkida valikunuppudel.


internetiturvalisus


IVA

IVA on TLÜ haridustehnoloogia keskuse ja informaatika osakonna ühistööna loodud veebipõhine õpihaldussüsteem. Selle aluseks olev pedagoogiline kontseptsioon, mis põhineb kaasaegsel sotsiaalkonstruktivistlikul õppimiskäsitusel. Täpsem info IVA kohta: http://www.htk.tlu.ee/iva/index_html?set_language=et&cl=et

Viimati muudetud: November 03, 2009, kell 05:39 AM