Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

haridus

(ingl.k. education)
Haridus on süstematiseeritud teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamise protsess. Hariduseks nimetatakse ka selle protsessi tulemust. Enamasti omandatakse haridus õppeasutustes.


haridustehnoloog

(ingl.k. educational technologist)
isik, kes aitab sisu spetsialistidel õppeprotsessi planeerida, veebipõhise õpetamise jaoks sobivaid strateegiad ja õpikeskkonna vahendeid valida ning õpikeskkonda disainida. Haridustehnoloog - loe lisaks?


haridustehnoloogia

(ingl.k. educational technology)
interdistsiplinaarne valdkond, mis kaasab endas inimesi, protseduure, ideid, tehnoloogiat ja kõige selle organiseerimist, et analüüsida probleeme ja kavatsusi, nende rakendamist ja hindamist ning kõikide selliste probleemide lahendusi, mis võivad tekkida mistahes õppimise käigus.

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:03 PM