Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

demo

tavaliselt see on piiratud kasutusajaga programmi testversioon, mis on välja lastud kas kasutajatelt tagasiside saamiseks voi põhiprogrammi omaduste demonstreerimiseks (sellises programmis on mõni oluline funktsioon keelatud, et kasutajal tekiks soov ka põhiprogrammi osta).


digitaalne õppematerjal

(ingl.k. digital learning materials)
Elektroonne õppematerjal digitaalsel kujul.


DigiTiiger

DigiTiiger on Tiigrihüppe Sihtasutuse (http://www.tiigrihype.ee ) uus innovatiivseid õppemeetodeid ja õppevahendeid siduv õpetajate täiendkoolituskursus


disain

(ingl.k. design)


distantsõpe

Õppeprotsess elektroonsel teel, kasutades erinevaid e-õppe keskkondi. vt. kaugõpe


Dublin Core

Üks standardeid metaandmeelementide loetelu loomiseks valdkondadevaheliseks inforessursside kirjeldamiseks.


DVD

Digitaalsete andmete kandja, mis meenutab tavalist CD-d kuid on palju suurema mahutavusega. Selle tuntuim kasutusala on videote salvestamine ja taasesitamine.

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:31 PM