Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

Creative Commons

Creative Commons on autoriõiguste süsteem, mis lubab jagada oma loomingut teistega. Võimaldab markeerida veebis olevaid teoseid - mis tingimustel mis ulatuses teised neid kasutada võivad. Creative Commonsi litsentsid on kasutavad nii heli, filmi, pildi, tekstide kui õppematerjalide puhul. Autoriõigused jagatakse mitmeks komponendiks (muutmise õigus, viitamise kohustus jne.) ja iga komponendiga seotakse õigused. http://creativecommons.galerii.ee/ http://creativecommons.org

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 07:33 AM