Tarkvara kirjeldamine

Haridustehnoloogia käsiraamatus kirjeldatakse tarkvara järgmise skeemi alusel:

 1. Nimetus
 2. Tutvustus
  • Mis programmiga tegemist ja mida teha saab?
  • Viide demole ja näitele
  • Ekraanipilt kasutajaliidesest
  • keel (eesti/vene/inglise/saksa)
  • Kommerts/vabavara
 3. Täpsem info
  • toote koduleht + allalaadimise aadress
  • Programmi kasutamise lihtsus / eelteadmised
  • Mis formaadis ja kuidas saab programmi tulemit levitada? (veeb/ SCORM/IMS/CD)
  • Arvuti minimaalsed nõuded
  • Juurdepääsu võimalused = lokaalne, veebipõhine
  • Viited õpetustele